EGEFERT 17.5.0 + (25 SO3) + 2 Mg0 NP GÜBRESİ

GARANTİ EDİLEN İÇERİK : % W/W

Toplam Azot (N) :17

Amonyum Azotu (N) : 8

Üre Azotu (N) : 9

Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P205) : 5

Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P205) : 5

Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO) : 2

Suda Çözünür Kükürt Trioksit (S03) : 25