EGEFERT 13-24-12+10 SO3 NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

GARANTİ EDİLEN İÇERİK :                                                                        %W/W

Toplam Azot(N)                                                                                                     13

Amonyum Azotu (N)                                                                                              5

Üre Azotu (N)                                                                                                         8

Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)                    24

Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)                                                                22

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)                                                                    12

Toplam Kükürt Trioksit (SO3)                                                                               10